Gezondheid

Verdelging processierupsen van start

Pelt start met de verdelging van eikenprocessierupsen. Die zitten momenteel in de juiste levensfase. Er zal dag en nacht gespoten worden tot alle bomen behandeld zijn. De verdelging zal een tweetal weken in beslag nemen. De gemeente behandelt zowel de bomen op openbaar domein als op privaat domein.

‘s Nachts worden vooral de fietspaden en gebieden wat verder van de bebouwing aangepakt. De behandeling van particuliere bomen gebeurt overdag. Het gaat om een 300-tal locaties die door particulieren aangegeven werden voor behandeling en die vast opgenomen zijn in het draaiboek van de preventie. In natuurgebieden wordt niet gesproeid. Het product waarmee gesproeid wordt is een biologische insecticide en heeft enkel effect op de eikenprocessierupsen. 

Met deze preventieve besproeiing hoopt de gemeente maximaal de ellende te voorkomen die de irriterende haartjes van de rups teweegbrengen.