Mobiliteit en Verkeer

12 knelpunten op Lommelse schoolroutes worden aangepakt

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) pakt de komende maanden maar liefst 12 knelpunten aan om de veiligheid op de Lommelse schoolroutes te verbeteren. “Lommel wil een echte fietsstad worden met comfortabele fietsboulevards, uitgebouwde mobipunten en verkeersveilige schoolomgevingen”, zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V).

Het stadsbestuur van Lommel diende een lijst van 28 knelpunten op gewestwegen in. 12 daarvan werden weerhouden als ‘quick win’. "Het gaat om eerder kleine ingrepen die een grote impact kunnen hebben op de verkeersveiligheid op schoolroutes", verduidelijkt schepen van Mobiliteit Sophie Loots (CD&V). “De creatie van verkeersveilige schoolomgevingen is één van de speerpunten van ons beleid. Ook de schoolroutes moeten veiliger en comfortabeler, zodat kinderen, jongeren en ouders gerust naar school kunnen fietsen.”

Quick wins

AWV pakt 12 knelpunten al op korte termijn aan. Zo wordt er bijvoorbeeld een veilige oversteekplaats gemaakt op het kruispunt van de Koning Leopoldlaan met de Norbert Neeckxlaan, ter hoogte van de benzinepomp. Ook het fietspad wordt daar hersteld. De zichtbaarheid op de kruising van Werkplaatsen met de Martinus Van Gurplaan wordt verbeterd zodat fietsers veiliger de weg kunnen oversteken. En op Kattenbos, ter hoogte van de kruising met de Zandstraat, komt een duidelijke oversteekplaats met extra verlichting.

Overige knelpunten

Naast de quick wins worden 7 knelpunten verder onderzocht en 9 punten opgenomen in grotere projecten. Zo worden bijvoorbeeld de knelpunten ter hoogte van de kruising van de Ringlaan met de Stationsstraat weggewerkt bij de overkapping van het kruispunt. “Het stadsbestuur van Lommel investeert fors in de fietsveiligheid en -infrastructuur. Want hoe meer verplaatsingen we met de fiets of te voet doen, hoe beter voor onze gezondheid en het milieu”, aldus burgemeester Nijs.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) wil dat kinderen veilig met de fiets of te voet naar school kunnen gaan. “Een onveilig kruispunt of een gebrek aan comfortabele fietsinfrastructuur ontmoedigt mensen om de fiets te nemen en daar willen we vanaf”, aldus minister Peeters. “Een veilige schoolroute is voor ouders één van de voorwaarden om kinderen zelfstandig naar school te laten gaan, zeker met de fiets.

Fietsambassadeurs

“Bovendien zijn kinderen de ideale fietsambassadeurs om op middellange termijn te helpen om de modal shift te realiseren. Daarom voorzie ik middelen om knelpunten langs schoolroutes op gewestwegen en gemeentewegen weg te werken. Samen met de lokale besturen, zoals hier in Lommel, zorgen we voor meer verkeersveiligheid zowel in de schoolomgevingen als op de schoolroutes”, besluit minister Peeters.

De stad Lommel diende begin 2021 een lijst van 28 knelpunten op gewestwegen in bij de Vlaamse Overheid. Daarmee waren zij koploper in Vlaanderen. Bekijk hier de reportage uit het TVL Nieuws van 19/02/2021: