Gezondheid

Kortste weg naar prik voor eindejaar is Qvax-lijst

embed
door David Bijnens

De kortste weg naar een boosterprik voor nieuwjaar is u registreren op de reservelijst van Qvax. Dat zegt onder andere Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke. De regering heeft de wachttijd tussen de tweede en derde prik ingekort naar 4 maanden om alle Vlamingen zo snel mogelijk hun boosterprik toe te dienen. Dit uit vrees voor een nieuwe coronagolf tegen nieuwjaar, door de snelle opmars van de omikronvariant. Wie zijn boosterprik graag voor nieuwjaar krijgt kan zich best registreren op Qvax. Wanneer je wacht op je officiële uitnodiging, is de kans groot dat je pas ten vroegste in januari aan de beurt komt.