Onderwijs

Limburgers Jaco Vangronsveld en Pascal Vranckx erkend als wereldwijd invloedrijke onderzoekers

embed
door Geert Kusters Milieubioloog Jaco Vangronsveld en cardioloog-intensivist Pascal Vranckx, beiden professor aan de UHasselt, behoren tot de meest invloedrijke onderzoekers ter wereld. De professoren duiken op in de Highly Cited Researchers List van Clarivate Web of Science. Het databedrijf stelt ieder jaar een lijst op van onderzoekers die het voorbije decennium het meest geciteerd werden door hun collega's, en daardoor het meeste invloed hebben in hun vakgebied. Een opsteker voor de UHasselt, die van internationale uitstraling een ambitie heeft gemaakt. Wij zochten de twee professoren op.