Mobiliteit en Verkeer

Masterplan station Hasselt naar prullenmand

embed
door Luc Moons Het nieuwe stadsbestuur van Hasselt vraagt aan de NMBS om nu toch te investeren in een nieuwe voorgevel van het stationsgebouw en gaat de vraag eventueel voorleggen bij de komende regeringsonderhandelingen. Na de renovatie van het station, loopt ook de verfraaiing van de Hasseltse stationsbuurt serieuze vertraging op. 


Het oude, megalomane masterplan is van tafel geveegd. Het stadsbestuur gaat voor een realistische aanpak, met de heraanleg van de Bampslaan en het Stationsplein. Ondertussen grijpt de verloedering verder om zich heen. De sloop van een hele rij oude panden laat op zich wachten. De stad heeft aan de bouwpromotor bijkomende voorwaarden opgelegd voor het verlenen van een bouwvergunning.