Mobiliteit en Verkeer

Minder dan 4 op de 10 Limburgers gebruikt het openbaar vervoer

Slechts 37% van de Limburgers gebruikten vorig jaar het openbaar vervoer. Dat is het laagste percentage van alle Vlaamse provincies. Drie kwart van de Limburgse bestuurders wil ook spitsstroken op de autosnelweg die bij drukke momenten de capaciteit verhogen. Dat zijn enkele opvallende resultaten uit de 7de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête van Vias institute.

De Nationale VerkeersONveiligheidsenquête van Vias institute is een bevraging die al voor de zevende keer naar het onveiligheidsgevoel van de Belg in het verkeer peilt. Daarnaast wordt dit jaar voor het eerst de Belg zijn mening gevraagd over enkele mogelijke beleidsmaatregelen rond mobiliteit.

Slechts 37% van de Limburgers gebruikte het openbaar vervoer 
Bijna 9 op de 10 Limburgers (87%) hebben zich in het afgelopen jaar verplaatst als bestuurder van een wagen. Dat is het hoogste percentage van heel het land. De auto blijft daarmee veruit het populairste vervoersmiddel in onze provincie. Slechts 37% van de Limburgers gebruikte het openbaar vervoer in het afgelopen jaar. Dat is wel een stijging ten opzichte van een jaar eerder toen 32% van de Limburgers het openbaar vervoer gebruikte.

Toch scoort Limburg nog ver onder het nationaal gemiddelde van 48%. In Vlaanderen gebruikte exact de helft van de mensen het openbaar vervoer. Ongeveer de helft van de Belgen (47%) gebruikte dit jaar ook wel eens de fiets. Fietsen is veruit het populairst in Vlaanderen. 63% van de Limburgers fietste vorig jaar, dat is exact ook het Vlaamse gemiddelde. In Brussel (28%) en Wallonië (25%) ligt dat percentage veel lager. Voor het eerst werd gepolst hoe populair voortbewegingstoestellen zoals elektrische steps, éénwielers en skeelers zijn. 3% van de Limburgers gebruikte in het afgelopen jaar zo een voortbewegingstoestel om zich te verplaatsen. 

75% van de Limburgers wil spitsstroken 
Om de files terug te dringen, moeten meer mensen overtuigd worden om gebruik te maken van onder andere het openbaar vervoer en de fiets. Verschillende maatregelen zijn hiervoor mogelijk. Meer dan 8 op de 10 Limburgers (86%) wil meer investeringen in een betere weginfrastructuur voor fietsers. Daarnaast is 75% voorstander van een spitsstrook. Dit is een aparte rijstrook op de autosnelweg die op drukke momenten wordt opengesteld voor het verkeer. Deze maatregel geniet van alle provincies het meest bijval in Limburg. De toegenomen drukte op de Limburgse wegen is mogelijk de reden voor dit resultaat.

Nationaal is 63% van de Belgen voorstander van deze maatregel. Daarnaast zijn de meningen fel verdeeld over de slimme kilometerheffing. Bijna 4 op de 10 Belgen (39%) is voorstander van de invoering. Ongeveer een even groot percentage mensen (38%) is tegen. De regionale verschillen zijn wel groot. In Limburg is 44% voor en 36% tegen. Dat ligt in lijn met het Vlaamse gemiddelde (43% is voorstander en 33% is tegen).

5% van de Limburgse bestuurders rijdt maandelijks onder invloed van illegale drugs
5% van de Limburgse bestuurders geeft toe maandelijks wel eens onder invloed van illegale drugs te rijden, daarmee scoort de provincie op hetzelfde niveau als het nationale gemiddelde. Rijden onder invloed van drugs vormt daarmee een bijna even grote bedreiging voor de verkeersveiligheid als rijden onder invloed van alcohol.

Vooral jongeren zijn gevoelig voor deze problematiek. 12% van de Belgische jongeren tussen 18 en 34 jaar geeft toe maandelijks wel eens onder invloed van illegale drugs te rijden. Zo geeft 17% van de Waalse en 20% van de Brusselse jongeren tussen 18 en 34 jaar toe dat ze in de afgelopen maand onder invloed van drugs hebben gereden. In Vlaanderen is dat ‘slechts’ 7%. Gerichte sensibilisering is nodig, net zoals doelgerichte controles. Vias institute hoopt dat de speekselanalyse dus snel en op grote schaal door de politie kan gebruikt worden.

6% van de Limburgers neemt foto’s achter het stuur
Een grote bron van afleiding blijft de gsm in de wagen. 1 op de 8 Limburgers (12%) belt maandelijks nog met de gsm in de hand achter het stuur. Nationaal ligt het gemiddelde op 10%. Meer en meer wordt de gsm ook nog voor andere zaken gebruikt. Zo geeft 11% van de Limburgers toe dat ze sociale media achter het stuur gebruiken. 6% neemt zelfs al rijdend foto’s achter het stuur.