Gezondheid

Procedure vermiste personen met dementie

embed
door Dirk Billion

De procedure over wat er moet gebeuren in de politiezone van LRH wanneer personen met dementie vermist zijn, is aangescherpt. Parket, politie en zorginstellingen ondertekenden een charter. Omdat een verdwijning van personen met dementie àltijd onrustwekkend is, is snel handelen de boodschap. En dat kan enkel als alle diensten van elkaar weten hoe ze werken en waar ze mee bezig zijn. De eerste uren zijn cruciaal. Niet enkel het Jessa Ziekenhuis maar ook de woonzorgcentra en dagverzorgingscentra engageren zich om binnen twintig minuten na een verdwijning een fiche in te vullen waar de politie mee aan de slag kan.