Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement (algemene wedstrijden)

TV Limburg (de organisator), organiseert een wedstrijd waarbij de deelnemers een wedstrijdvraag/wedstrijdvragen oplossen en inzenden zoals vermeld bij de wedstrijd.

 • Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel zoals vermeld bij de wedstrijd.
 • De wedstrijd eindigt zoals vermeld bij de wedstrijd.
 • Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd.
 • Er is geen enkele aankoopverplichting voor deelname aan de wedstrijd.
 • Het aantal deelnemers is onbeperkt.
 • Elke deelnemer mag per wedstrijd slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd, tenzij anders vermeld bij de wedstrijd.
 • De organisator behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit te sluiten.
 • De winnaar is de deelnemer van wie de organisator het juiste antwoord op de gestelde wedstrijdvraag/wedstrijdvragen correct, volledig en tijdig heeft ontvangen.
 • Bij ex aequo wordt de winnaar bij trekking bepaald door de gerechtsdeurwaarder.
 • De personeelsleden (en personen die op hetzelfde adres wonen) van TV Limburg en van de vennootschappen waarin deze vennootschap participeert zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
 • De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in speciën uitbetaald worden.
 • De prijs wordt als waardebon aan de winnaar ter beschikking gesteld zonder enige verdere verantwoordelijkheid van de organisator.
 • De prijs kan niet worden overgedragen.
 • Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.

De deelnemers verklaren zich automatisch akkoord met dit wedstrijdreglement.

Deelnemers verklaren er zich door deelname aan deze wedstrijd mee akkoord dat men als winnaar met naam en woonplaats, eventueel ook met foto in de media wordt bekend gemaakt.

De informatie en personengegevens die bij deze wedstrijd verzameld worden, zijn bestemd voor gebruik van De Buren nv door middel van verwerking van gegevens. Zij kunnen doorgegeven worden aan de organismen die contractueel verbonden zijn met De Buren nv.
De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.

Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

De wedstrijd staat onder toezicht van het gerechtsdeurwaarderskantoor KERKSTOEL & JANSSEN, met burelen te 3511 Kuringen, Grote Baan nr. 38 voor wat het opstellen van het reglement betreft en het toekennen van de prijs. De beslissingen van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder zijn bindend.