Justitie

Limburgse kandidaat-hoofdinspecteurs moeten opleidingsplaats afstaan: tekort dreigt

door Margo Ombelets

Enkele Limburgse kandidaat-hoofdinspecteurs die recent toegelaten werden tot de opleiding tot hoofdinspecteur, kunnen toch niet met hun opleiding starten. De helft van de beschikbare plaatsen in de Limburgse politieschool werd toegewezen aan kandidaten uit andere provincies. Bij de grootste politiezones Carma en LRH vallen er zo vijf van de zeven kandidaten uit de boot.

De dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie hanteert een systeem waarbij kandidaat-hoofdinspecteurs, afhankelijk van hun resultaten op de toelatingsproeven, zelf kunnen kiezen waar ze hun opleiding volgen. Burgemeester Wim Dries, voorzitter van de Politiezone CARMA: "Dit betekent dat de kandidaten met de beste scores eerst kunnen kiezen. Een zure appel, want door dit systeem zijn maar liefst de helft van de 30 voorziene plaatsen in het PLOT toegewezen aan personen uit een andere provincie. In onze politiezone kregen vier van de zes kandidaten vorige week te horen dat er geen plaats meer is. Zij zouden moeten uitwijken naar Brussel, Oost- of West-Vlaanderen. Dezelfde pijnlijke situatie is ook te horen bij andere Limburgse korpsen."

"Straks structureel tekort in Limburg"
Elk jaar start een nieuwe lichting Limburgse kandidaat-hoofdinspecteurs aan de opleiding in het PLOT. Zij vinden na hun opleiding gewoonlijk snel een plaats bij een lokale of federale politiedienst. Door het huidige tekort aan opleidingsplaatsen in Limburg, dreigt volgend jaar een tekort aan hoofdinspecteurs te ontstaan. Burgemeester Dries: "Het kan niet zijn dat we onze eigen kandidaten moeten afwijzen ten voordele van andere provincies. Vaak keren de hoofdinspecteurs terug naar een job in de omgeving van hun woonplaats. Zo bouwen we in heel Limburg een structureel tekort op. We roepen de bevoegde instanties op om dit systeem dringend en grondig te herzien."

"Rem op motivatie en ambitie"
Burgemeester Steven Vandeput, voorzitter van de Politie Limburg Regio Hoofdstad, is dezelfde mening toegedaan: "In onze politiezone is er één kandidaat-hoofdinspecteur die moet afhaken omdat er geen plaats meer is aan het PLOT. Er is tevens geen garantie dat er volgend jaar wel plaats zal zijn. Dit systeem zet niet alleen een rem op de motivatie en ambitie van onze politie-inspecteurs, maar zal ook grote gevolgen hebben voor de politiediensten. Waar zullen we de komende jaren hoofdinspecteurs vinden om onze vacatures in te vullen?"

"Het wringt"
Ook het PLOT is geen voorstander van de huidige regeling en betreurt het noodgedwongen afwijzen van Limburgse kandidaat-hoofdinspecteurs. Gedeputeerde Bert Lambrechts, bevoegd voor het PLOT: "Het wringt dat we als provinciale school geen prioriteit kunnen geven aan Limburgse kandidaten. In het kader van opleidingen werken we veel en nauw samen met de Limburgse politiezones en -diensten en zij leveren ook veel lesgevers. Ook wij zijn vragende partij voor een aanpassing van het huidige systeem, zodat de Limburgers in eigen provincie hun opleiding kunnen volgen. De opleidingscapaciteit van het PLOT is immers ruim voldoende hiervoor."