Economie

Limburgse werkloosheidcijfers dalen

embed
door Luc Moons De voorbije twaalf maanden is het aantal werklozen in Limburg gedaald met bijna 10.000. Dat is een daling van meer dan 20 procent. Dat blijkt uit cijfers, die onze redactie kon inkijken. Het gaat om gegevens van de RVA en er zijn kanttekeningen bij te plaatsen. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met de mensen, die, door allerlei maatregelen, uit de werkloosheidsstatistieken, verdwenen zijn. Het betekent niet noodzakelijk dat ze een job hebben.