Justitie

Reeks Martelmoord: Juryleden mogen thuis niet praten over het assisenproces

embed
door Margo Ombelets

De 12 juryleden in het assisenproces van de martelmoord beslissen binnenkort over schuld of onschuld van de 13 beschuldigden. 12 mannen en vrouwen die niets van de juridische wereld kennen, worden plots vier weken rechter. De juryleden hebben de grootste verantwoordelijkheid in een assisenproces. Daarom is het belangrijk dat ze buiten de zaal met niemand praten over de martelmoord. En dat ze zich niet laten beïnvloeden door berichtgeving in de media. Persrechter in deze assisenzaak, Kristof Swennen, legt in onze tweede aflevering van de reeks over de Martelmoord uit welke taken juryleden te wachten staan.