Mobiliteit en Verkeer

Riemst gaat verkeersveiligheid in schoolomgeving aanpakken

De gemeente Riemst wil vanaf volgend schooljaar de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen gaan verbeteren. Ook de routes die de leerlingen van en naar school afleggen, zullen in kaart worden gebracht. De gemeente gaat daarvoor een samenwerking aan met de online tool Route2school. Ook de kinderen, ouders, leerkrachten en de politie zullen helpen met de schoolomgeving in elk dorp onder de loep te nemen.

De gemeente Riemst wil de komende jaren sterk inzetten op het veiliger maken van de schoolomgevingen. Het gemeentebestuur zal daarvoor de verkeersveiligheid aan alle basisscholen analyseren en dit vanuit het standpunt van de weggebruiker. “We willen in dit project verder kijken dan enkel de ongevallencijfers”, zegt burgemeester Mark Vos (CD&V).

Route2school

De gemeente zal gebruik maken van Route2school, een online tool die schoolroutes in kaart brengt en zo verbeteringen aan de verkeersveiligheid mogelijk maakt. “Route2School start met een bevraging van de leerlingen, de ouders en de leerkrachten. Welke route nemen zij naar school, welke knelpunten komen ze onderweg tegen en welke oplossingen stellen ze voor? Via een digitaal platform gaan we vervolgens in gesprek over de mobiliteitsknelpunten”, vertelt Schepen van Mobiliteit Christian Bamps (CD&V).

“Voor ons is het van cruciaal belang dat alle actoren, ook de politie en de scholen, mee met de gemeente kunnen denken over gedragen lange termijnoplossingen. Route2School begeleidt het volledige traject en vertaalt alle gegevens in een digitale ‘schoolroutekaart’. Zo landen we in een erg concreet instrument, direct bruikbaar voor iedereen die dagelijks van en naar school moet”, aldus Bamps.

Startvergadering

De gemeente Riemst wil het project vanaf volgend schooljaar uitrollen in alle Riemstse basisscholen. Binnenkort vindt er een eerste startvergadering plaats. “Een geslaagd project, begint met een goede start”, zegt burgemeester Vos. “We vinden het dan ook belangrijk om in april alle Riemstse schooldirecties, maar ook de vertegenwoordigers van elk oudercomité, uit te nodigen in het gemeentehuis voor een startoverleg met Route2School. Het is onze doelstelling om na deze kennismaking het project begin september op te starten.”