Mobiliteit en Verkeer

Stad Maaseik pakt "onduidelijke parkeersituatie op markt" aan

door Margo Ombelets

De stad Maaseik zet tijdelijke stappen in het parkeerbeleid. De situatie van dreigende leegstand en de onduidelijkheid over het parkeren op de markt moeten onmiddellijk aangepakt worden, klinkt het. In afwachting van het nieuwe parkeerbeleidsplan, worden er al enkele tijdelijke maatregels voorgesteld.

De stad kreeg berichten dat er een accute dreiging van leegstand zou komen in Kloosterbempden. Om die leegstand tegen te gaan, wordt nu een voorstel gedaan om 2 uur gratis te parkeren in de ondergrondse parking van Kloosterbempden vanaf 1 april 2019. "Ook worden er engagementen genomen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 15-20 parkeerplaatsen bovengronds te realiseren in afwachting van aanpassingen aan het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)," klinkt het in een persbericht.

Markt
Ook de onduidelijke parkeersituatie op de markt wordt aangepakt. "De discussie over parkeren op de buitenring moet stoppen. In afwachting van het nieuwe parkeerbeleidsplan wordt een tijdelijke maatregel voorgesteld aan de gemeenteraad om zowel op de binnen- als de buitenring reglementair en betalend te kunnen parkeren," gaat het verder.

Participatie
Het college van de burgemeester en schepenen wil bij de opmaak van het nieuwe parkeerbeleidsplan ook samenzitten met de bewoners en handelaars. "Hiervoor zullen binnenkort de nodige stappen genomen worden," klinkt het.