Mobiliteit en Verkeer

Volgende week beginnen werken aan busbaan in Diepenbeek

Het Agentschap Wegen en Verkeer start eind volgende week op een gedeelte van de Boudewijnlaan (N702) in Diepenbeek met de aanleg van een busbaan richting Hasselt . Deze zal vertrekken vanaf de bushalte ‘Bewel Diepenbeek’ ter hoogte van de Ginderoverstraat en lopen tot aan de bocht ter hoogte van de Mizerikstraat. De ingreep zal er voor zorgen dat de bussen, die aan de halte vertrekken, veiliger en vlotter zullen kunnen invoegen op de Boudewijnlaan.

“We investeren hier 400.000 euro in vlotter en veiliger verkeer”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “De bushalte ligt vlak achter een helling en de zichtbaarheid is er slecht. Dankzij de nieuwe busbaan van 600 meter kunnen de bussen gaandeweg de gewestweg oprijden”.

Maximumsnelheid van 70km/u

Het asfalt van het wegdek wordt in de werfzone over de volledige breedte vernieuwd. Om de busbaan te creëren zal het agentschap de markeringen binnen deze zone aanpassen. Voorbij de bushalte zullen de twee rijvakken voor automobilisten overgaan naar één rijstrook om verderop veilig samen te kunnen voegen met de busbaan. De maximumsnelheid zal binnen deze invoegzone ook verlaagd worden tot 70 km/u. Verderop in de bocht geldt er 50 km/u.

Weekend- en nachtwerk

Om de hinder voor het doorgaand verkeer zoveel mogelijk te beperken, wordt er enkel ‘s nachts en tijdens het weekend gewerkt. De vernieuwing van het wegdek en aanbrengen van de markeringen is voorzien tijdens het weekend van 27 en 28 april 2019. Vanaf vrijdagavond 26 april 2019 zal het verkeer ter hoogte van de werfzone in beide richtingen over één versmalde rijstrook rijden aan de zuidzijde van de N702. Daarvoor worden tijdelijke doorsteken in de middenberm voorzien in de richting van Hasselt. Op maandagochtend 29 april gaat de vernieuwde rijweg richting Hasselt terug open.

Voorafgaand en aansluitend zijn er ook enkele nachten werken in de bermen en aan de wegranden om o.a. de doorsteken te maken en opnieuw te verwijderen. Indien nodig voor de veiligheid wordt dan één rijstrook van de rijweg ingenomen als werfzone.