Mobiliteit en Verkeer

Weyts investeert € 47 miljoen in Limburgse fietsinfrastructuur

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts komt voor het eerst met een Fietsinvesteringsplan, dat alle fietsinvesteringen voor de rest van de bestuursperiode (tot 2019) concreet maakt. In de komende 3 jaar is er zo ook € 47 miljoen Vlaams geld vastgelegd voor fietsinvesteringen langs gewestwegen in Limburg.

“Vroeger keken we alleen maar terug na de feiten. Nu creëren we concrete, nieuwe perspectieven voor de fietsers in Limburg door voor het eerst 3 jaar vooruit te blikken". Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil ook de Limburgers verleiden om de auto vaker te ruilen voor een alternatief, zoals de fiets.

"Nog een lange fietsweg te gaan"
Fietsen moet aantrekkelijker worden door concrete troeven, zoals snelle en comfortabele verbindingen. En daar is nog heel wat werk aan de winkel, blijkt uit een nieuwe analyse van de fietspaden langs Vlaamse gewestwegen. Daaruit blijkt dat in 2015 slechts 63,5% van de opgemeten fietspaden ‘uitstekend’ of ‘behoorlijk’ scoort op de comfortparameter. Ten opzichte van het vorige meetjaar (2013) wordt er weliswaar in alle provincies vooruitgang geboekt, maar het cijfer blijft te laag. “We hebben nog een lange fietsweg te gaan”, vindt Weyts.

Vooral fietssnelwegen
Er wordt in de periode 2017-2019 € 47 miljoen Vlaams geld vastgelegd voor fietsinvesteringen in de provincie Limburg. Het gaat vooral om fietsverbindingen langs de gewestwegen. Daarbovenop gaat er ook geld naar fietsverbindingen op jaagpaden en naar ondersteuning van fietsprojecten op lokale wegen. Weyts focust op het woon-werkverkeer en investeringen die pendelaars aan het fietsen krijgen. De nadruk ligt onder andere op fietssnelwegen (of delen daarvan) en het wegwerken van ‘missing links’, die dikwijls het gevolg zijn van echte barrières zoals autosnelwegen.

Limburgers doen fietsen naar het werk
“Limburg is nu al een fietsland in het weekend, maar nog niet tijdens de werkweek”, zegt Weyts. “Ik wil pendelaars in Limburg meer mogelijkheden geven om ook van maandag tot vrijdag voor de fiets te kiezen”. “Ik ben enkel bevoegd voor de gewestwegen in Limburg”, benadrukt Weyts tot slot. “Het gros van de fietspaden is in handen van de lokale besturen. Ik besef dat het ook voor hen niet vanzelfsprekend is om in tijden van besparingen extra te investeringen. Als Vlaamse Regering geven wij bij deze alvast het goede voorbeeld”.

Dit zijn enkele van de geplande investeringen, een volledige lijst is terug te vinden op deze website.