Riemst door de ogen van: bouwers

embed
Riemst wil het aanbod van betaalbare woongelegenheden uitbreiden en een degelijke huisvesting aanbieden aan alle Riemstenaren. Dit doen ze door samen te werken met Sociale partners. Kelly en Joris is een jong koppeltje van 25. Zij kochten bouwgrond in Zichen-Zussen-Bolder en kiezen heel bewust voor het gezellige en gemoedelijke Riemst. Met Katja Onclin, schepen van Ruimtelijke Ordening - Kelly Herelitska, inwoner Riemst - Joris Gijbels, inwoner Riemst