Da's Proper Gedaan - aflevering 4

embed

We gaan al zingend doorheen deze aflevering met een BV: bekende vuilnisophaler. Er komen vreemde telefoontjes binnnen bij de klantendienst en asbest wordt gesorteerd op het recyclagepark.