Nieuws

520.000 euro subsidie voor buurtpark Schansbroek in Genk

Het buurtpark van Shansbroek in Genk wordt omgebouwd tot een ontmoetingsplek voor omwonenden. Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauwvliege verstrekt daarvoor 520.000 euro subsidies.

De Vlaamse overheid, de stad Genk, Natuurpunt vzw en Europa willen samen de vallei van de Stiemerbeek ontwikkelen tot een langgerekt stedelijk park met een hoge natuurwaarde en veel belevingsmogelijkheden. Het park kan als een blauw-groene ader de verbinding vormen tussen verschillende strategische stadssites (C-mine, Thorpark, Sportpark,…), wijken en natuurgebieden.

In het toekomstig buurtpark is ruimte voorzien voor de aanleg van volkstuinen, voor speelelementen voor de kinderen en verschillende voorzieningen voor de bewoners van het dienstencentrum de Steymer zoals wandelpaden, petanque, … Ook de voetbalclub krijgt een nieuw gedraineerd voetbalveld. Zo wordt het buurtpark omgebouwd tot een ontmoetingsplek voor de omwonenden, voetballers, werknemers van het Thorpark, gezinnen, tuiniers … met aandacht voor jong en oud. De wallen van de Schans worden meer vrijgezet zodat deze duidelijker in het landschap aanwezig zullen zijn. Het waterpeil van de ringgracht wordt op een constant waterniveau gebracht.

De totale kostprijs voor deze werken bedraagt 990.000 euro. Vlaanderen betaalt hiervan het grootste deel, met name 520.000 euro. De overige kosten worden gedragen door de stad Genk (330.000 euro) en Europa (140.000 euro). 

Foto: green4grey