Gezondheid

Deuren en ramen in klaslokaal moeten open blijven

door Margo Ombelets

De richtlijnen die scholen krijgen over ventilatie en verluchting worden geactualiseerd. In juni kregen scholen nog te horen dat het voldoende was om enkele keren per dag het klaslokaal te ventileren. Maar uit recent onderzoek, blijkt dat niet genoeg. Scholen krijgen daarom meer informatie en begeleiding bij ventileren, verluchten en de aankoop van een CO2-meter. De Onderwijsinspectie zal tijdens schoolbezoeken gerichte adviezen geven over betere ventilatie en verluchting.

"Dankzij de voortschrijdende wetenschappelijke en technische inzichten komen we steeds meer te weten over de aanpak van het virus via ventilatie en verluchting", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. De draaiboeken die in juni bezorgd zijn aan de scholen besteden reeds veel aandacht aan het belang van ventilatie en verluchting.

Deuren en ramen open
Wetenschappers leren echter elke dag meer over het virus. In de voorbije maanden is er steeds meer wetenschappelijke consensus rond het belang van maximaal ventileren en verluchten. Zo is het nu duidelijk dat het niet volstaat om klaslokalen slechts enkele keren per dag te ventileren of te verluchten. De richtlijnen over ventilatie en verluchting in klaslokalen worden nu dan ook geactualiseerd met heel concrete suggesties en maatregelen. Zo moeten ramen en klasdeuren wijd open. Op zijn minst moet de klasdeur op een kier blijven staan. Klaslokalen worden dus niet meer hermetisch afgesloten als er leerlingen aanwezig zijn.

CO2-meter
Bovendien wordt een CO2-meter aanbevolen als hulpmiddel om na te gaan of een lokaal voldoende geventileerd is. "We leren steeds meer bij. Eerst was er veel aandacht voor handen wassen en gezonde afstand, vervolgens beseften we het belang van mondmaskers en daarna groeiden de inzichten rond ventileren en verluchten", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Als de inzichten evolueren, dan moeten wij mee evolueren. Dan nemen we onze verantwoordelijkheid en actualiseren we de draaiboeken".

Onderwijsinspectie
Er komt ook een richtsnoer voor de aankoop en het gebruik van een CO2-meter in klaslokalen. Vaak weten scholen namelijk niet waar ze op moeten letten bij de aankoop van zo’n toestel. Er komt ook een duidelijke checklist voor binnenmilieu op school. Experts zullen in een webinar gericht op de preventieadviseurs van de scholen meer informatie aanreiken over ventilatie. De Onderwijsinspectie zal langsgaan in scholen en ter plaatse ook de ventilatie en verluchting onder de loep nemen. Elk gebouw is immers anders: niet alleen de leeftijd, maar bijvoorbeeld ook de locatie van een school (langs een drukke steenweg, of in een rustige schoolstraat?) heeft een impact op de ventilatie en verluchting.