Mobiliteit en Verkeer

Eén werknemer op de twee doet momenteel aan telewerk

door Margo Ombelets

De helft van de werknemers in ons land werkt op dit moment van thuis uit. En dat is te merken op de baan. Acht op de tien Vlamingen heeft zijn verplaatsingen (fors) verminderd. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van Vias institute. Daarentegen is één werknemer op de vijf moeten stoppen met werken sinds het begin van de lockdown.

Sinds de start van de strenge maatregelen op 18 maart hebben meer dan 8 op de 10 Belgen (83%) hun autoverplaatsingen verminderd. De meerderheid (66%) rijdt nu veel minder met de wagen dan voorheen. Toch zijn er grote verschillen tussen de regio’s. In Wallonië verplaatst 9 op de 10 (90%) zich minder met de wagen, in Vlaanderen is dat 83%, terwijl in Brussel slechts twee derde zich minder verplaatst.

1 Belg op 2 vermindert zijn autoverplaatsingen, maar verplaatst zich wel meer met de fiets of te voet, wellicht om zich te ontspannen. Bij de grote meerderheid van de bestuurders die niet minder met de wagen rijden, komt dat omdat ze nog gaan werken (69%) of moeten zorgen voor familie of naasten (17%).

1 Belg op 5 werkt niet op dit moment
Een enquête die in september vorig jaar gehouden werd, toonde aan dat 22% van de werknemers geregeld aan telewerk deed, maar dat bijna de helft van de mensen over een job beschikte waarin telewerk mogelijk was. Uit de huidige enquête blijkt momenteel dat 1 Belg op 2 (49%) gedeeltelijk of volledig aan telewerk doet. Iedereen die het kan, is dus nu aan het telewerken.

"De strenge maatregelen hebben de ondernemingen die nog geen telewerk deden, gedwongen om de juiste tools ter beschikking te stellen voor hun werknemers. Het enorme succes van twee recente webinars van Vias institute met de FOD Mobiliteit toont aan dat heel veel van de werknemers willen blijven telewerken, zelfs na deze crisis. Dat zal uiteraard een gunstig effect hebben op de mobiliteit, verkeersveiligheid en het milieu.," zegt CEO Karin Genoe.

1 op de 5 Belgische werknemers (19%) moest stoppen met zijn professionele activiteiten sinds de start van de lockdown. De anderen (31%) blijven op bureau of in de fabriek werken.

De maatregelen worden breed aanvaard
Een overgrote meerderheid van de Belgen (96%) vindt het logisch om zich enkel te beperken tot essentiële verplaatsingen tijdens deze gezondheidscrisis. Bij de Walen (6%) zijn er twee keer meer mensen die de maatregelen om zich minder te verplaatsen onlogisch vinden dan bij de Vlamingen (3%) en 3 keer meer dan bij Brusselaars (2%). Vooral bij de jongeren onder de 34 jaar (7%) is er een grotere groep die het niet logisch vindt om zich minder te verplaatsen tijdens deze pandemie. Bij de groep boven de 55 jaar (1%) leeft dat idee veel minder.

Tot 70% minder verkeer
De bestuurders zijn ook bevraagd over hoe goed ze de snelheidslimieten respecteren sinds het begin van de maatregelen. De overgrote meerderheid geeft aan dat ze niet sneller rijden dan voor deze periode. Op basis van data van navigatiesystemen in de wagen, hebben we vastgesteld dat de gemiddelde snelheid wel met 6% gestegen is op lange trajecten en met 8% in de straten van Brussel.

Wat het verkeersvolume betreft, zijn er de voorbije dagen verschillende schattingen gepubliceerd over de daling, maar sommige waren duidelijk onrealistisch. Het verkeersvolume is in Brussel echter wel met 70% gedaald. Op basis van de fietstellers, kunnen we stellen dat het aantal fietsers ook ongeveer met die hoeveelheid gedaald is, vooral op de woon-werk trajecten.

Veel minder vertragingen op het spoor
Het treinaanbod is sinds de strenge maatregelen teruggeschroefd, maar de treinen rijden wel beduidend stipter. Tijdens de piekuren zijn er in Vlaanderen 80% minder treinen met vertraging, in Brussel is dat zelfs 86%. In de daluren rijden er 68% minder treinen met vertraging in Vlaanderen, in Brussel is dat 65%.