Mobiliteit en Verkeer

Grote Ring Hasselt krijgt slimme verkeerslichten op vier kruispunten

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert dit najaar aanpassingen uit aan de verkeerslichten op vier kruispunten op de Grote Ring (R71) in Hasselt. Daar komen slimme verkeerslichten die de doorstroming en veiligheid op de drukke gewestweg moeten verbeteren. Deze werken kunnen tijdelijk plaatselijke verkeershinder met zich meebrengen, voornamelijk buiten de spitsuren.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal dit najaar slimme verkeerslichten plaatsen op vier kruispunten op de Grote Ring in Hasselt. Het gaat om de kruispunten ter hoogte van de Boekstraat, de Runkersteenweg, het kruispunt Grote Lindestraat met de Slagerslaan en het kruispunt Maastrichtersteenweg met de Diepenbekerweg.

Slimme verkeerslichten

Slimme verkeerslichten detecteren de hoeveelheid verkeer en stemmen daarop de groentijden optimaal af op elk moment van de dag. Op die manier ontstaat er een vlottere doorstroming. Zij zorgen ook voor optimale conflictvrije bewegingen voor het gemotoriseerd verkeer, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Er komen bijkomende detectoren om het verkeer te monitoren, zowel in het wegdek als op de palen van de verkeerslichten.

Allereerst worden de noodzakelijke kabels rond het kruispunt aangepast en uitgebreid. De palen blijven grotendeels staan, met uitzondering van de boogpalen die worden vervangen door portieken over de gehele rijbaan. De seinlichten worden stuk voor stuk vervangen. Voor de fietser worden extra herhalingslichten op ooghoogte aangebracht.

Hinder vooral buiten spitsuren 

Op de eerste drie bovengenoemde kruispunten in de zuidwestelijke zone van de Grote Ring worden de nieuwe slimme verkeerslichten in de loop van december in gebruik genomen. Op het kruispunt met de Maastrichtersteenweg en Diepenbekerweg zal dit in de loop van januari 2022 gebeuren. De werken aan de verkeerslichten worden voornamelijk in de wegbermen uitgevoerd. Er kan echter tijdelijk plaatselijke verkeershinder plaatsvinden, voornamelijk buiten de spitsuren of ‘s nachts.

Nauwe opvolging in opstartfase

Wanneer de installaties volledig klaar staan voor gebruik, worden ze eerst uitvoerig getest. Er volgt nadien een observatieperiode om een goede werking te garanderen. Eventueel wordt er bijgestuurd.