Nieuws

Guy Swinnen protesteert met lied tegen leidingstraat door Limburg en Brabant

De komst van een mogelijke leidingstraat tussen de haven van Antwerpen en Duitsland blijft voor beroering zorgen. De ondergrondse pijpleiding zou dwars door woonwijken en natuurgebied in Limburg en Brabant lopen. Een groep ongeruste burgers besloot om samen met zanger Guy Swinnen en zangeres Pascale Rubens het lied "We map the stars" te maken, dat een stem geeft aan hun ongerustheid over de plannen van zo'n pijpleidingentracé.

De Vlaamse Overheid heeft het plan een 45 meter brede strook voor pijpleidingen aan te leggen van het Rurhgebied in Duitsland tot de haven van Antwerpen. Hiervoor zijn drie mogelijke tracés uitgetekend. Voor het zuidelijk tracé zouden een 80-tal huizen onteigend moeten worden, voor het midden tracé geldt hetzelfde aantal. Het noordelijk tracé zou een 15-tal onteigeningen van huizen met zich meebrengen.

Daarnaast gaat deze leidingstraat dwars door bos, weilanden, tuinen en landbouwgebied. "Minstens 344 hectare en maximaal 420 hectare waardevol natuurgebied zal verminkt worden. Geen enkele boom mag in de toekomst op dit tracé nog geplant worden", klinkt het in een persbericht van de actievoerders.

"De impact op bewoners, bossen, natuur, landbouw is enorm groot en de communicatie errond was zeer beperkt. Met dit lied willen we zoveel mogelijk mensen alsnog op de hoogte te brengen en laten reageren op deze plannen. De deadline om te reageren op de startnota loopt immers al af op 30 april."

Onder andere de provincie Limburg gaf eerder al een negatief advies over de aanleg van een leidingstraat, die mogelijk 18 Limburgse gemeenten zou doorkruisen: