Gezondheid

Limburgse apothekers van wacht toegankelijker dankzij nieuw nummer en website

Vanaf maandag 11 december wordt het makkelijker om te weten te komen welke apotheek in Limburg van wacht is. Het Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond (KLAV) heeft namelijk een nieuw systeem voor de wachtdienst van Limburgse apothekers op poten gezet.

Vanaf maandag kunnen patiënten uit Limburg via het telefoonnummer 078 05 17 33 achterhalen welke apotheker er tussen 22 uur en 9 uur van wacht is. Aangezien de oproepen naar dit telefoonnummer slechts aan zonaal tarief aangerekend worden, is de wachtdienst toegankelijker en goedkoper voor patiënten die snel hulp nodig hebben. Overdag kan de patiënt ook gratis terecht op de website www.apotheeklimburg.be.

"Geen nachtwinkel"
Tijdens de besprekingen over het meerjarenkader (het princiepsakkoord over het veranderingstraject voor het beroep van de apotheker) met minister Maggie De Block is overeengekomen de wachtdiensten voor apothekers te hervormen. Reden hiervoor is het betalende 0903-nummer dat erg kostelijk is (€ 1,5/min.) en bovendien ook niet bereikbaar is voor alle patiënten (nummer geblokkeerd omwille van gsm via werkgever, budgetbeheer,…). De beroepsvereniging voor Limburgse apothekers KLAV heeft om die reden een nieuw toegankelijk systeem uitgewerkt voor de patiënt om snel te kunnen achterhalen welke apotheker op dat ogenblik van wacht is.

“Dankzij het nieuwe systeem verzekeren we de veiligheid van de Limburgse apotheker. De apotheker is namelijk geen nachtwinkel en doordat de naam en contactgegevens na 22 uur nergens geafficheerd staan, stappen patiënten minder snel voor niet-dringende zaken naar de apotheker.”

Werkwijze
Overdag kan de patiënt op de website www.apotheeklimburg.be zijn postcode invoeren. Op basis daarvan toont de website de gegevens van de apotheek van wacht uit die regio. “Tussen 22 uur en 9 uur belt de patiënt naar het nummer 078 05 17 33 waarbij hij zijn postcode doorgeeft. Vervolgens wordt hij rechtstreeks doorverbonden naar de apotheker van wacht uit de regio. Het telefoonnummer kan uiteraard ook overdag gebruikt worden door mensen die bijvoorbeeld niet over een internetconnectie beschikken of liever telefonisch de informatie opvragen. De website is enkel overdag raadpleegbaar”, aldus Van Dijck.

Patiënt informeren
De komende weken verdeelt KLAV affiches onder de Limburgse apothekers en andere zorgverleners. Daarnaast worden het nieuwe telefoonnummer en de website op de tv-schermen in de apotheken getoond en delen de apothekers kaartjes uit aan de patiënten met het nieuwe telefoonnummer en het adres van de website erop.