Nieuws

Limburgse landbouwers planten 190 hectare bloemenstroken aan

De Limburgse landbouwers hebben dit jaar zo’n 190 hectare aan bloemen gezaaid. Daarmee is onze provincie koploper in Vlaanderen. Steeds meer landbouwers kiezen er voor om een deel van hun perceel om te vormen tot een bloemenstrook.

Landbouwers kunnen hiervoor een beheersovereenkomst sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij. Ze krijgen een vergoeding als ze in de buurt van bomenrijen of onverharde wegen een bloemenstrook aanleggen. De bloemen trekken hommels, bijen en vlinders aan, die op hun beurt weer zorgen voor een betere bestuiving van de gewassen. Een win-winsituatie dus, voor de landbouwers.

Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts (Open VLD), die de cijfers opvroeg bij Vlaams minister van Natuur en Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA), reageert verheugd op het nieuws. “De aangelegde bloemenstroken geven het Limburgs landschap een ander en kleurrijker beeld. Naast de voordelen voor de landbouwer en de insecten, hebben ook akkervogels zoals bijvoorbeeld de veldleeuwerik en de gele kwikstaart, alle baat bij de aanleg van meer bloemenstroken.”

In Vlaanderen zijn dit jaar maar liefst 1.617 beheersovereenkomsten afgesloten, goed voor 493 hectare gezaaide bloemen. De Limburgse landbouwers klokten af op 514 beheersovereenkomsten en 190 hectare bloemen.