Nieuws

Ozonconcentraties lopen hoog op door extreme hitte

door Margo Ombelets

De extreme temperaturen van de komende dagen zorgen ervoor dat ook de ozonconcentratie flink oploopt. Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen, personen met ademhalingsproblemen, enz.), doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht tussen 12 en 22 uur. Wanneer de alarmdrempel wordt overschreden, gelden deze aanbevelingen voor de hele bevolking. Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht.

Vandaag wordt het zonnig en warm met temperaturen die oplopen tot 32°C in het centrum van het land. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Door de combinatie van luchtvervuiling en het zonnige en warme weer zullen de ozonconcentraties hoog oplopen. Er is kans op lokale overschrijdingen van de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht.

Overschrijding alarmdrempel
Morgen lopen de temperaturen verder op tot 37°C. Ook de ozonconcentraties zullen dan verder stijgen. Er worden overschrijdingen van de informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter verwacht over het hele land. De kans op overschrijdingen van de alarmdrempel van 240 µg/m³ is klein, maar een lokale overschrijding is niet geheel uitgesloten.

Donderdag wordt het extreem warm met temperaturen tot 38°C. Door de opstapeling van de luchtvervuiling, zullen de ozonconcentraties ook dan verder toenemen. Er worden overschrijdingen verwacht over het hele land. Ook een overschrijding van de alarmdrempel is dan mogelijk.

Effecten op de gezondheid
Afhankelijk van de concentratie in de omgevingslucht, de blootstellingduur, de gevoeligheid van de blootgestelde personen en hun activiteit kan ozon gezondheidseffecten veroorzaken:

  • longfunctievermindering
  • oogirritatie en irritatie van de bovenste luchtwegen
  • luchtwegensymptomen: zoals bijvoorbeeld hoest bij gevoelige personen
  • toename ernst en frequentie van symptomen bij personen met COPD (chronisch obstructief longlijden)