Nieuws

Regering wil financiering voor personen met handicap

De Vlaamse regering heeft vorige vrijdag bijkomende stappen gezet in de realisatie van de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap.

Die persoonsvolgende financiering moet de ondersteuning van personen met een handicap vraaggestuurd maken. Een decreet moet zorgen voor een systeemverandering in de ondersteuning van personen met een handicap. Vertrekpunt is niet langer het aanbod aan zorg, maar de vraag naar zorg van de persoon met een handicap. Er komt een getrapt subsidiesysteem waarbij iedereen met een erkende handicap en een ondersteuningsnood recht heeft op een basisondersteuningsbudget (BOB). Wie meer ondersteuning nodig heeft, kan een cashbudget of een voucher krijgen waarmee hij/zij bijvoorbeeld kan aankloppen bij een voorziening.