Gezondheid

Rundertuberculose vastgesteld in Limburgs melkveebedrijf

Op een melkveebedrijf in Limburg werd een haard van rundertuberculose bevestigd. Het bedrijf huisvest 151 runderen. Alle dieren zullen gedood worden. Het FAVV maakt omwille van privacyredenen niet bekend om welk bedrijf het precies gaat.

De haard werd ontdekt tijdens een winterscreening van 2017-2018. Het FAVV neemt alle nodige maatregelen om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Zo werden er - over een periode van tien jaar - 23 contactbedrijven van het getroffen bedrijf in kaart gebracht, waaronder een bedrijf met een haard in 2017 dat in het verleden een rund kocht van het recent getroffen bedrijf.

Op het getroffen Limburgse melkveebedrijf was de vergelijkende intradermale tuberculinatie positief voor 45 runderen en twijfelachtig voor zes andere runderen. Bij de post-mortemkeuring werden bij meerdere dieren gezwollen en soms genecrotiseerde lymfeklieren vastgesteld. Op de contactbedrijven zal een staltuberculinatie uitgevoerd worden. Hun tuberculosestatuut wordt opgeschort in afwachting van de resultaten. De melk van contactbedrijven met opgeschort tuberculosestatuut mag zonder beperkingen worden opgehaald.