Gezondheid

Sint-Trudo sluit aan bij pilootproject ziekenhuisnetwerk Zuid-West-Limburg

door Margo Ombelets

Het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden sluit als vierde ziekenhuis aan bij het pilootproject dat zou moeten uitmonden in een klinisch netwerk van ziekenhuizen in Zuid-West-Limburg. Samen met az Vesalius in Tongeren, Sint-Franciscus in Heusden-Zolder en Jessa in Hasselt werkt Sint-Trudo aan een medisch-strategisch plan voor kwalitatieve en betaalbare zorg van de patiënt.

In 2016 al beslisten Jessa, Sint-Franciscus en az Vesalius om een samenwerking in een klinisch netwerk op te starten. Vandaag sluit ook het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden aan bij dit pilootproject. Het doel van het toekomstige ziekenhuisnetwerk Zuid-West-Limburg is om de bestaande expertise te bundelen, de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verhogen en die zorg zoveel mogelijk dicht bij huis aan te bieden.

"Eigen identiteit behouden"
“De keuze voor deelname aan dit pilootproject is een weloverwogen beslissing. We vinden het belangrijk dat elk ziekenhuis binnen het netwerk een gelijkwaardige partner is die zijn eigen identiteit behoudt, maar je moet natuurlijk wel een gedeelde visie hebben. Die vinden wij bij de andere partners in hun keuze om het belang van de patiënt centraal te stellen," zegt Dr. Raf Lippens, algemeen directeur Sint-Trudo Ziekenhuis.

JCI-label
“Drie ziekenhuizen van ons netwerk hebben een NIAZ-accreditatie en Sint-Trudo heeft het JCI-label. Kwaliteit van zorg is voor de vier partners dus enorm belangrijk. Door samenwerking, kennisdeling en uitwisseling van competenties en middelen willen we binnen ons zorggebied een ruimer kwalitatief hoogstaand medisch aanbod uitbouwen,” klinkt het bij Dr. Yves Breysem, algemeen directeur Jessa Ziekenhuis.

"Altijd terecht in vertrouwd ziekenhuis"
Patiënten kunnen steeds terecht in hun vertrouwde ziekenhuis en worden daar zoveel mogelijk behandeld en verzorgd. "Wordt de patiënt om medische verantwoorde redenen doorverwezen naar een ander ziekenhuis van het netwerk, dan kan hij of zij – wanneer zijn medische toestand dit toelaat – terug naar het ziekenhuis waar hij eerst werd opgenomen. De keuzevrijheid van de patiënt blijft daarin gewaarborgd," legt Rudy Poedts, algemeen directeur van het Sint-Franciscusziekenhuis uit.