Politiek

Storm wordt mogelijk erkend als ramp

De Vlaamse regering laat onderzoeken of het stormweer van afgelopen weekend mogelijk erkend kan worden als algemene ramp. Dat laat minister-president Geert Bourgeois weten. Bij een erkenning zouden mensen die schade ondervonden sneller vergoed kunnen worden.

Een eerste partij die moet beslissen of de storm als algemene ramp erkend kan worden, is het Rampenfonds. “Vlaamse gemeenten die het voorbije weekend zware schade ondervonden als gevolg van de rukwinden hebben 30 dagen de tijd om een aanvraag in te dienen bij het Rampenfonds om dit stormweer te erkennen als ramp”, zegt Bourgeois, “waarna het KMI een onderzoek kan opstarten. Stormwinden met minstens een windsnelheid van 120 kilometer per uur worden als algemene ramp erkend”.

Snelle vergoeding

Indien de storm van het voorbije weekend als algemene ramp wordt bestempeld, kunnen individuele aanvragen tot schadevergoeding worden ingediend bij het Rampenfonds. De mensen die schade geleden hebben, zullen dan sneller vergoed worden. Maar let wel: de tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds is voorbehouden voor goederen die niet kunnen verzekerd worden in het kader van een brandpolis 'eenvoudige risico's'.

Gemeenten wordt aangeraden het Vlaams Rampenfonds te contacteren via het algemeen emailadres rampenfonds@vlaanderen.be.