Gezondheid

Voor het eerst sinds uitbraak is Jessa Ziekenhuis coronavrij

door Margo Ombelets

Het Jessa Ziekenhuis is 190 dagen nadat de eerste 2 COVID-patiënten op 11 maart werden opgenomen, voor het eerst weer helemaal corona-vrij. Het ziekenhuis telde op het hoogtepunt van de crisis 16 COVID-afdelingen waarvan 5 COVID-diensten voor intensieve zorg.

Het patiëntaantal lag het hoogst op 7 april, met 139 patiënten. Op 4 april bereikte het aantal patiënten op intensieve zorgen bijna haar maximum met 40 bezette bedden. 92 COVID-patiënten overleden in het ziekenhuis.

"We kregen als Limburgs ziekenhuis de volle lading. Dat eiste echt het uiterste van onze artsen, verpleegkundigen en medewerkers. Een bijzonder woord van dank gaat daarom uit naar hen, want de patiënten konden meer dan ooit op hen rekenen. Nu komen we in een volgende fase waarin we moeten samenleven met het virus, want het is er nog steeds. Laten we vooral niet vergeten dat het opvolgen van voorzorgsmaatregelen aan de orde blijft, zeker nu de besmettingen weer toenemen en nog meer ten aanzien van risicogroepen," zegt Yves Breysem, algemeen directeur van het Jessa Ziekenhuis. 

De tweede golf speelt zich vooralsnog niet af in de ziekenhuizen, maar impacteert wel in belangrijke mate de manier van samenleven. "De psychologische gevolgen daarvan zijn niet te onderschatten, zeker voor ouderen en alleenstaanden. Ik wil daarom een warme oproep doen om alvast hiervoor oog te hebben in de eigen entourage en zorgzaam met elkaar om te gaan," zegt Breysem.