Gezondheid

ZOL heeft Norovirus onder controle

Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk laat weten de situatie betreffende het Norovirus onder controle te hebben. Het virus is ingedijkt binnen één locatie in het ziekenhuis en de toestand wordt op de voet gevolgd door artsen, verpleegkundigen en het team Ziekenhuishygiëne.

Eerder deze week raakte bekend dat een tiental oudere patiënten op de geriatrische afdeling van het ZOL het Norovirus had opgelopen. Het Norovirus is een vorm van buikgriep en vrij onschuldig, mits de juiste behandeling. Maar het kan wel leiden tot ernstige problemen bij zwakkeren en bejaarden. De situatie in het ZOL zou ondertussen volledig onder controle zijn.

Geen enkele reden om het ziekenhuis te mijden

Concreet worden negen besmette patiënten onder verscherpt toezicht gehouden, op één bepaalde locatie in het ziekenhuis. Sinds het weekend zijn er ook geen nieuwe casussen gemeld. De strenge hygiënemaatregelen voor patiënten, bezoekers en ZOL-medewerkers blijven van kracht en er wordt consequent op toegezien dat ze nageleefd worden. Het ZOL wenst dan ook te benadrukken dat er geen enkele reden is voor andere patiënten of bezoekers om niet naar het ziekenhuis te komen.