Nieuws

Auditeur Raad van State adviseert om omstreden uitbreiding Essers te schorsen

De auditeur van de Raad van State adviseert om de uitbreidingsplannen van de transportfirma Essers in Genk te schorsen. Die noodprocedure hadden Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, BOS+ en het actiecomité Zonhoverheide ingeroepen nadat de transportreus de kap- en milieuvergunning gekregen had voor haar omstreden uitbreiding in Genk.

“Een hoopvolle eerste stap in de redding van het Essersbos”, klinkt het bij Natuurpunt. Op vrijdag 16 juni beslist de Raad van State of ze het advies van haar auditeur volgt. De geplande werken zouden daarmee onmiddellijk geschorst worden, tot er een uitspraak is over de grond van de zaak bij de Raad van State: had het natuurgebied omgezet mogen worden in industrie? De auditeur stelt vast dat de Vlaamse regering de Europese natuurwetgeving met de voeten heeft getreden.

Dringend
De auditeur bevestigt in zijn advies dat het verzoek van Natuurpunt, BBL, BOS+ en actiecomité Zonhoverheide hoogdringend is. Net na de broedperiode (begin september) zou de transportgigant namelijk al kunnen starten met de kapwerken, als voorbereiding op de bouw van een nieuwe hal.

Europese natuurwetgeving niet nageleefd
De auditeur bevestigt wat de milieu- en natuurverenigingen al langer zeggen: Europees beschermd habitat kan enkel op de schop, als de Vlaamse regering de Europese uitzonderingsprocedure volgt en eerst toelating vraagt aan Europa. Wat de regering niet wil doen. Begrijpelijk, want de uitzondering kan enkel worden verkregen als er geen alternatieven zijn en er sprake is van een groot openbaar belang. Daarnaast bevestigt de auditeur dat de effecten op de natuur niet grondig in rekening zijn gebracht. Zo is het natuurverlies van de eerste uitbreiding van Essers nooit berekend in combinatie met het biotoopverlies van het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan.

Dominosteen
Een schorsing door de Raad van State geeft de tijd om uitspraak te doen over de grond van de zaak, voordat de bulldozers aanrukken. Het Essersbos is een dominosteen die niet mag vallen. Als het op papier goed beschermde Essersbos verdwijnt, dan is geen enkel stuk natuur in Vlaanderen nog veilig en komt het volledige natuurbeleid op losse schroeven te staan. Bovendien zijn er heel wat alternatieven voorhanden om de uitbreiding te realiseren, zonder dat daarvoor een stuk waardevolle natuur op de schop moet. Natuurverenigingen hopen dat de transportfirma die alternatieve plannen intussen ernstig bekijkt.

Fondsenwerving
Natuurpunt organiseerde een fondsenwervingsactie om de juridische procedure te bekostigen. Die actie bracht al ruim 61.000 euro op van 1.356 burgers. Het toont dat veel mensen bezorgd zijn om de bescherming van natuur in Vlaanderen, die hier à la tête du client, op de helling geplaatst werd.

Op 11 mei deden natuurverenigingen al een verzoek om de kapvergunning bij hoogdringendheid te laten schorsen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat verzoek werd beantwoord met de belofte dat deze raad zich voor september zou uitspreken over de zaak. Die procedure was nodig om onze rechten in de toekomst veilig te stellen.

Als de Raad van State het plan op 16 juni schorst, zijn ook de kapwerken voorlopig van de baan.