Onderwijs

Ben Weyts (N-VA): "Besmettingen bij leerlingen stijgen, maar minder snel dan in de rest van de samenleving"

door Margo Ombelets

Het aantal besmettingen stijgt overal in de samenleving, niet enkel in de scholen. Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Het onderwijs is de enige sector die consequent transparantie biedt over de besmettingen en de quarantaines binnen de eigen sector. Al meer dan een jaar lang wordt er elke 2 weken gerapporteerd over de cijfers die verzameld worden door de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s), die in uiterst moeilijke omstandigheden keihard werken om zoveel mogelijk scholen zoveel mogelijk open te houden."

Uit cijfers van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) blijkt dat er tussen 8 en 21 november een positieve COVID-test afgenomen werd bij 1,76% van de leerlingen en 3,64% van de onderwijspersoneelsleden. 2,79% van alle leerlingen en 0,68% van de personeelsleden werd in quarantaine geplaatst. Wat de besmettingen bij de leerlingen betreft is dit een stijging van +58%. 

"Besmettingen stijgen overal"
Twee belangrijke nuances hierbij: ten eerste is de toename van het aantal besmettingen bij leerlingen opmerkelijker lager dan de toename van het aantal besmettingen in de hele samenleving in dezelfde periode. Ten tweede wordt er vergeleken met de periode waarin de herfstvakantie viel. "Scholen zijn geen eilanden: als de besmettingen oplopen in de hele samenleving, dan worden ook de scholen niet gespaard", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "Er zijn goed uitgewerkte procedures voor scholen die geconfronteerd worden met clusterbesmettingen of overmacht. Die lokale aanpak is te verkiezen boven nieuwe lineaire maatregelen, waarbij we bijvoorbeeld afstandsonderwijs ook verplichten in de scholen waar zich op dit moment minder of geen probleem stelt"

Transparantie
Het virus slaat toe in de héle samenleving, maar het onderwijs is de enige sector die consequent transparantie biedt over de besmettingen en de quarantaines binnen de eigen sector, zegt de minister. "Al meer dan een jaar lang wordt er elke 2 weken gerapporteerd over de cijfers die verzameld worden door de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s), die in uiterst moeilijke omstandigheden keihard werken om zoveel mogelijk scholen zoveel mogelijk open te houden."

Besmettingen in scholen stijgen met 58 procent
In de periode tussen maandag 8 en zondag 21 november werd er bij 21.162 leerlingen (1,76%) en 6.168 onderwijspersoneelsleden (3,64%) een positieve COVID-test afgenomen. 33.603 leerlingen (2,79%) en 1.144 personeelsleden (0,68%) werden in quarantaine geplaatst. Het aantal besmettingen bij leerlingen is ten opzichte van de vorige rapporteringsperiode gestegen met +58%, maar in dezelfde periode is het aantal besmettingen in heel Vlaanderen gestegen met +80%: van 66.962 positieve gevallen in de periode tussen 25 oktober en 7 november naar 120.735 positieve gevallen in de periode tussen 8 en 21 november. Bij de interpretatie van deze cijfers moet altijd rekening gehouden worden met de week herfstvakantie (30 oktober – 7 november).

Het aandeel van het lager onderwijs binnen de totale besmettingscijfers van het onderwijs daalt: van 70% van alle onderwijsbesmettingen in de vorige rapporteringsperiode naar 60% in de meest recente cijfers.

"Scholen en leerlingen slachtoffer van vierde golf"
"Scholen zijn geen eilanden en dus worden veel directies en leerkrachten vandaag geconfronteerd met besmettingen bij personeel en bij leerlingen, slachtoffer van de golf die door de hele samenleving gaat. Daarnaast zijn er ook nog altijd veel scholen waar zich op dit moment minder een probleem stelt. Daarom hanteren we een fijnmazige aanpak, waarbij men lokaal kan beslissen om tijdelijk te sluiten wanneer dit nodig is, maar waarbij andere scholen niet gedwongen worden om over te gaan op afstandsonderwijs wanneer dit voor hen niet nodig is", aldus Weyts.