Nieuws

Vleermuizen als bondgenoot voor Haspengouwse fruittelers

Fruittelers kunnen mogelijk vleermuizen gaan inschakelen om op natuurlijke wijze hun oogst te beschermen. Vleermuizen eten heel wat insecten, waaronder soorten die schadelijk zijn voor de fruitteelt. Dat blijkt uit een onderzoek dat in Haspengouw werd uitgevoerd.

Het onderzoek, dat kadert binnen het project ‘Biodiverse Fruitteelt’ van het plattelandsfonds van de provincie Limburg (PDPO), toont aan dat de Belgische vleermuizen ook insecten eten die een plaag zijn voor de Haspengouwse landbouw. De onderzoekers analyseerden insecten-DNA afkomstig uit keutels van de gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis en vonden 37 verschillende insecten terug, waaronder de gevreesde suzukii-fruitvlieg en enkele schadelijke keversoorten.

“En dat is goed nieuws, aangezien de gewone dwergvleermuis algemeen voorkomt in Haspengouw”, vertelt Joke Rymen van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV). “Met wat inspanningen zouden de fruittelers deze vleermuizen in grote aantallen naar hun plantages kunnen lokken, om zo op een natuurlijke manier de insecten te bestrijden en hun opbrengsten te verhogen. Intussen helpen ze ook het vleermuizenbestand. Een win-winsituatie voor iedereen.”

Waterbassins, hagen en nestkasten

Door kleine aanpassingen op hun plantages door te voeren, kunnen de fruittelers vleermuizen naar hun perceel lokken. Vleermuizen hebben net als vele diersoorten nood aan water, wat vaak ontbreekt in een intensiever landbouwlandschap. Een eenvoudig bassin volstaat al om een verschil te maken. Daarnaast zijn ook hagen en andere bufferstroken belangrijk. Vleermuizen gebruiken deze om zich te oriënteren en vinden er voedsel. Momenteel wordt nog onderzocht of het plaatsen van nestkasten extra vleermuizen naar de Haspengouwse fruitplantages kan lokken. 

“Het is opmerkelijk hoe relatief kleine ingrepen er niet enkel voor zorgen dat onze fruitlandschappen groener en biodiverser worden, maar ook zorgen voor een stabieler evenwicht met minder plaaguitbraken en dus minder afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen”, vertelt Rymen. “Zo bleek dat inheemse vogelkers, bij voorkeur aangeplant in een gemengde haag, helpt bij het bestrijden van de suzukii-fruitvlieg. Dat zo’n haag in de smaak valt bij nuttige bestuivers zoals bijen en ook nog eens helpt om vleermuizen aan te trekken, is natuurlijk helemaal mooi meegenomen.”

Infomoment

Tijdens een online infomoment ontdekten een zeventigtal fruittelers gisteren hoe ze vleermuizen in de toekomst kunnen inschakelen om komaf te maken met insecten. De infosessie was een initiatief van Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV) en Proefcentrum Fruitteelt. “Dat het eerste infomoment door vleermuiskenner René Janssen een zeventigtal mensen uit de fruitsector aantrok, maakt duidelijk dat ook telers het potentieel zien”, besluit Rymen.