Onderwijs

Bij start van het academiejaar krijgen alle studenten voltijds contactonderwijs

door Margo Ombelets

De hogescholen en universiteiten in Vlaanderen kunnen bij de start van het nieuwe academiejaar 100% procent van hun campuscapaciteit gebruiken. Er is voltijds contactonderwijs mogelijk voor alle studenten. Daarnaast zetten de instellingen van het hoger onderwijs verder ook in op digitale onderwijsvormen en kunnen, in de mate van het mogelijke, lessen ook digitaal gevolgd worden of opnames van de op campus georganiseerde colleges worden bekeken. Aangezien het academiejaar pas eind september start, wordt voor de hogescholen en universiteiten in Brussel nog afgewacht hoe de epidemiologische situatie daar evolueert. Er wordt nog maximaal ingezet om de vaccinatiegraad onder studenten en personeel op de verschillende Brusselse campussen te verhogen. Dat zijn minister van Onderwijs Ben Weyts en vertegenwoordigers van de hogescholen, de universiteiten en de studenten overeen gekomen.

Dankzij het succes van de vaccinatiecampagne in Vlaanderen, zeker ook bij studenten, kunnen hogescholen en universiteiten in Vlaanderen bij de start van het academiejaar 2021-2022 de volle 100% van hun campuscapaciteit benutten en voltijds contactonderwijs aanbieden aan alle studenten. Daarnaast zetten de instellingen van het hoger onderwijs verder ook in op digitale onderwijsvormen en kunnen, waar mogelijk, lessen ook digitaal gevolgd worden of opnames van op de campus georganiseerde colleges bekeken worden. Zo kunnen studenten die om medische redenen bijzonder voorzichtig moeten zijn of studenten die zich in de huidige context nog te onzeker voelen een deel van de lessen digitaal volgen of opnames van de op campus georganiseerde colleges bekijken. Ook practica en labo-oefeningen kunnen doorgaan met benutting van de volledige capaciteit. Alle stages kunnen doorgaan volgens de regels die van toepassing zijn op de stageplaats. Voor inschrijvingen, infodagen en examens kan voortaan de in normale omstandigheden gangbare normale werkwijze weer ingevoerd worden. Derden worden opnieuw toegelaten op de campus.

Ventilatie
Maximaal verluchten en ventileren blijft wel een van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen. De preventieadviseur oordeelt vooraf over de veiligheid van de lokalen en kan maatregelen opleggen zoals monitoring van de luchtkwaliteit met een CO2-meter of een beperking van de capaciteitsbenutting.

Mondmaskers
Over het dragen van mondmaskers tijdens colleges en andere onderwijsactiviteiten wordt later beslist op basis van de evolutie in de epidemiologische situatie en de beslissingen van het Overlegcomité omtrent o.a. evenementen binnen.

Onduidelijkheid over Brussel
De situatie in Brussel zal verder opgevolgd en geëvalueerd worden. Het nieuwe academiejaar start pas over een maand. Als er op dit moment al beslissingen genomen zouden worden over het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel, dan zouden die - op basis van de huidige epidemiologische situatie en de lage vaccinatiegraad - nadelig uitvallen voor de hogescholen en universiteiten in Brussel. De situatie evolueert echter snel en kan ook in Brussel nog sterk verbeteren voor het academiejaar begint, onder meer door de vaccinatiegraad te verhogen, in de eerste plaats onder studenten en personeel op de verschillende Brusselse campussen. "We willen niet meteen elk perspectief dichtmetselen voor de studenten in Brussel, terwijl er toch nog wat tijd is", zegt Weyts.